Pravilnik učešća u konkursu “Mesec ljubavi”

Organizator konkursa je Prima Nova d.o.o. iz Leskovca, koja upućuje javni poziv za učešće na foto konkursu „Mesec Ljubavi“ koji se sprovodi u svim maloprodajnim objektima „Zlatan Trag“.

Konkurs važi od 14.02.2021. u 7:00h do 08.03.2021. u 12:00h.

Za učešće u konkursu potrebno je da učesnik napravi fotografiju na kojoj se nalazi “Waffer” ili “Milka” proizvod, fotografisanu u nekom od maloprodajnih objekata Zlatan Trag, postavi je javno (Public) na svoj profil na Facebook ili Instagram društvenoj mreži, uz obavezan hashtag #ZlatanTragMesecLjubavi.

Učesnik koji u navedenom vremenskom intervalu objavi fotografiju sa zadatim propozicijama, a sakupi najviše lajkova u tekućoj nedelji, dobiće poklon paket od kompanije Prima Nova d.o.o.

Dodeljivaće se 15 poklon paketa fotografijama sa najviše lajkova svake nedelje, objava pobednika za poklon pakete biće ponedeljkom u 12h, 22.02, 01.03. i 08.03.2021 na zvaničnoj Facebook stranici Zlatan Trag.

Sve fotografije objavljene u vremenskom intervalu trajanja konkursa učestvuju u finalnom izboru za poklon vaučer od 10.000 dinara.

U finalu konkursa, 8. marta, pored 15 slatkih poklon paketa, dodeliće se i vaučer u iznosu od 10.000 dinara za kupovinu u maloprodajnim objektima Zlatan Trag jednoj fotografiji sa najviše osvojenih lajkova.

Fotografije moraju biti autorske i nije dozvoljeno postavljati tuđe fotografije na konkurs ili fotografije preuzete sa interneta. Svaki učesnik može konkurisati sa najviše jednom fotografijom. Autor fotografije se odriče nadoknade za reprodukovanje fotografije na sajtu, katalozima, plakatima i drugim štampanim i online materijalima. Sve prijavljene fotografije ne smeju sadržati nikakvo kriminalno delo/aktivnost, niti ugrožavati građanska prava i zakone. Takođe, ne smeju se kršiti autorska prava, pravila niti javna svojina ili pravo na privatnost bilo kojeg trećeg lica.

Konkurs se organizuje na zvaničnoj Facebook i Instagram strani Zlatan Trag, a pravo učešća imaju isključivo osobe koji žive u mestima gde ima maloprodajnih objekata Zlatan Trag.

Spisak i lokacije marketa mogu se videti na zvaničnom sajtu:

https://zlatantrag.rs/lokacije/

U slučaju da administrator uoči bilo kakvu zloupotrebu konkursa od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici će bez upozorenja biti diskvalifikovani.

Proglašenje pobedničke fotografije koja dobija poklon vaučer od 10.000 dinara je 8. marta u 12h.

Nakon proglašenja, potrebno je da se pobednici jave preko poruke na Facebook ili Instagram strani Zlatan Trag.

Nagradni fond koji se ne podeli u tekućoj nedelji će biti prebačen za sledeću, do podele svih 45 poklon paketa.

Pobednici će moći da preuzmu poklon pakete i vaučer u hipermarketu Zlatan Trag u Tekstilnoj 97, u Leskovcu. Prilikom preuzimanja poklona pobednici će se fotografisati sa osvojenim poklonom, a nastale fotografije će se koristiti isključivo u promotivne svrhe.

Organizator zadržava pravo na promenu navedinih pravila foto konkursa, bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Izmena pravila moraju biti javno dostupna na zvaničnim Facebook i Instagram stranama Zlatan Trag.

Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti o čemu će učesnici biti obavešteni putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama Facebook i Instagram, kao i na zvaničnom sajtu www.zlatantrag.rs.