Katalozi akcija 2020

Ovde možete pronaći arhivu sa katalozima akcija iz 2020. godine.

Januar 2020

Zlatan Trag liflet decembar 2019.

Januar

22.12.2019. – 11.01.2020.

Januar 2020

Zlatan Trag liflet januar 2020.

Januar

12.01.2020. – 01.02.2020.

Februar 2020

Zlatan Trag liflet februar 2020.

Februar

02.02.2020. – 14.03.2020.

Mart 2020

Zlatan Trag katalog akcija mart

Mart

15.03.2020. – 14.04.2020.

April 2020

Zlatan Trag katalog akcija april 2020

April

15.04.2020. – 14.05.2020.

Maj 2020

Katalog akcija - liflet maj-jun

Maj

15.05.2020. – 14.06.2020.

Jun 2020

Jun

15.06.2020. – 14.07.2020.

Jul 2020

Jun

15.07.2020. – 14.08.2020.